คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของ "อุตสาหกรรม"

ในหลักการของ "อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี"

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจตราการใช้วัตถุระเบิด และสถานที่เก็บวัตถุระเบิด

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายอิสระ ราศีกุล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม”ชาวเมืองกาญจน์น้อมใจภักดิ์ ปกป้องและถวายกำลังใจ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นำโดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ อปท. และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแต่งกายสวมเสื้อสีม่วง ลงนามถวายพระพร ร่วมร้องเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง เพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความจงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Hover Image

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสัมมนาเรื่อง “Singburi ๔D อุตสาหกรรมดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี” ณ ห้องโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการบรรยาย ๒ หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ ๑ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ซึ่งมีนางสาวจิตติยา ชูทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม ๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรในการบรรยาย และหัวข้อที่ ๒ เรื่อง “การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน” ซึ่งมี นางสาวนิรนาฏ ไชยศิริ วิศวกรชำนาญการ กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม ๒ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีนายดำรง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัด เข้าร่วม จำนวน ๗๕ ราย และวิสากิจชุมชน ผู้ที่สนใจ จำนวน ๒๘ ราย รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๓ ราย

Hover Image

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ วราภาสกุล วิศวกรปฏิบัติการ และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม การฝึกอบรมยกระดับศักยภาพในการเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดตราด ในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสวนอาหารเฟื่องฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด

Hover Image

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570

betflix betflik betflix88