คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ GISTDA

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ GISTDA โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤต กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Hover Image

ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ GISTDA

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เหล่าคันธาร์ วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Vedio Zoom) เรื่อง การใช้ระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ GISTDA โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤต กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เหล่าคันธาร์ วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Vedio Zoom) เรื่อง การใช้ระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบด้านสาธารณภัย ผ่านระบบ VDO Conferenceณ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีนายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 รายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการหารือข้อราชการที่สำคัญอื่น ๆโดยการจัดประชุมภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570