คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image
Search Hover Image
งาน THAIFEX – Virtual Trade Show

เขียนโดย : indusadmin

11.05.2564

เตรียมพบกับ ประสบการณ์ใหม่ที่จะยกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มาไว้บนโลกออนไลน์ พร้อมชมนิทรรศการเสมือนจริง ภายในงาน THAIFEX – Virtual Trade Show ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2564

Search Hover Image

07.05.2564

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุนน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนโดยรอบเขตพระราชฐาน เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนโดยรอบเขตพระราชฐาน

Search Hover Image

07.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Hover Image

ตรวจประเมิน พร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดการคุณภาพเบื้องต้น เพื่อรับคำขอ และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Hover Image

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น โรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายพรเพชรทรายทอง

Hover Image

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

Hover Image

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ พจ 26-2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดตาก ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี เอ็น ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส ณ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Hover Image

เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบ zoom

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Hover Image

ตรวจประเมิน พร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดการคุณภาพเบื้องต้น เพื่อรับคำขอ และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Hover Image

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น โรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายพรเพชรทรายทอง

Hover Image

จ.มหาสารคาม เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งกลุ่มผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ต้องกักตัวเองที่บ้านเพื่อสังเกตอาการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมหรือประกอบอาชีพได้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว พร้อมนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและหรือสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม / ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายกฤตภัค โนมะยา ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 065 550 5774 / กองร้อย อ.ส.จังหวัดมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดได้ที่ พ.จ.ท.ทองแดง ปีนะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 081 171 7583 / สำหรับผู้ประสงค์บริจาคเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชื่อบัญชี “ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 จ.มหาสารคาม บัญชีเลขที่ 660-5-38512-8 ” และส่งหลักฐานการโอนเงินให้งานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายกฤชนนท์ พรมมาดวง จพง.การเงินและบัญชี ชํานาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ 095 350 5045 และนางสาวอรอุมา ทับพิมแสน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ 095 637 9215 จตุราภรณ์ - ข่าว ส.ปชส.มหาสารคาม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางสาวศอาอิฐ โนนพยอม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ณ ไร่ดุจตะวัน อำเภอวังสมบูรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติแปรรูป อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

Hover Image

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ได้แก่ ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลในระยะเวลา 9 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image

หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายหรือมีข้อมูลเบาะแสขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ผู้พบเห็นการกระทำผิดกฏหมายให้แจ้งนายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐาน GHPs Codex (ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลฟู้ด 2018อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Hover Image

เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กลิ่นรบกวน ร่วมกับหน่วยงานอื่นและตัวแทนประชาชน

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายธนภัทร บัวพนัส วิศวกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาเชิงรุก กรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Hover Image

เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบ Zoom

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

Hover Image

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Hover Image

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564

Hover Image

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564