คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดสุโขทัย เป็นประธานพิธีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันอัฏฐมีบูชา (คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) โดย นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ โดยนำคำสั่งสอนมาปฏิบัติและใช้ในการดำเนินชีวิต ณ วัดไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย

Hover Image

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เรวัต จีระมณีมัย ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ลงพื้นที่ตรวจตามโครงการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยใคร้ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Hover Image

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ณ บริเวณสวนหย่อม หน้าอาคารสำนักงานฯ

Hover Image

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสราวุธ พรทิพย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีเรวัต จีระมณีมัย หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสากรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ ”จิตอาสาสานพลังรักษ์น้ำปิง รักวิถีชุมชน” จังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเชร โดยมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในโครงการฯ ดังกล่าว

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด”Zero Tolerance คนไทยไม่ทบต่อการทุจริต”

Hover Image

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 23 พ.ค. 2565 นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวเมตตา เมืองใหม่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching) การดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal และเชิญชวนสถานประกอบกิจการโรงงานสมัครเข้าร่วมเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.โรงงานผลิตบะหมี่สำเร็จรูป บริษัท อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2.โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยสำนักงานฯ ได้อธิบายชี้แจงเกณฑ์ขั้นตอนการประเมินผลต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble & Seal ซึ่งผู้ประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง ได้ให้ความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบตามมาตรการดังกล่าวของจังหวัดนราธิวาสต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564