คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของ "อุตสาหกรรม"

ในหลักการของ "อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี"

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมบรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

Hover Image

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาวินัย คัดแยะขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการกำจัดขยะ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอันจะก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกลดน้อยลง

Hover Image

จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ตามหลักการ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบนอกสำนักงาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

Hover Image

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาวินัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 นายชาญชัย อนุสรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางวรรณภา เอ็นดู หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน, นางสาวกาญจนา ภักดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม, นางสาวปิยนุช มหาโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวปภาวริณท์ ว่องไว นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 - 2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566 - 2570)

Hover Image

เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการผลิตน้ำแข็ง ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการตรวจสอบการประกอบกิจการในวันดังกล่าวด้วย โดยที่คณะผู้เข้าร่วมตรวจสอบได้ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในคราวเดียวกัน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570

betflixสล็อตเว็บตรง