คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของ "อุตสาหกรรม"

ในหลักการของ "อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี"

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมประชุมการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.2557

Hover Image

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายดำรง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสาวต้อตา บุญมาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ สอจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจ กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ณ เหมืองแร่นายไพฑูรย์ คุณาธารศักดิ์ ต. ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการตามแนวนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม MIND ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความสำเร็จทางธุรกิจ 2.ด้านการดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3.ด้านสิ่งแวดล้อม 4.ด้านการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 -15.30 น. นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายกวี วีระชนะมณฑล นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำองค์กร และร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบวุฒิบัตรกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดีพร้อม ณ ห้องประชุม Happy Convention Hall ห้างแฮปปี้พลาซ่า อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมี นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน

Hover Image

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 7 จัดโดย หจก.สยามเกาลีน และ หจก.อเนกลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม 7 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม 16 มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมป้องกันฝุ่น PM 2.5 โรคติดต่อโรควัณโรคในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวข้อ การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีวินัย และป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัย

Hover Image

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวข้อ การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีวินัย และป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัย

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 2 ราย

Hover Image

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายอารยะ เนตวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวรัตนสุดา จิรัฎฐ์รณกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายเจษฎา แสงศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา และตำรวจในพื้นที่ (สภ.คุระบุรี, สภ.ตะกั่วป่า) ลงพื้นที่ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พื้นที่ อ.คุระบุรี และลานเท พื้นที่ อ.คุระบุรี และอ.ตะกั่วป่า เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของลานเท และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุที่อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มของโรงงานสกัดฯ ลดต่ำลง และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันของเกษตรกร และต้นทุนในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570

betflixสล็อตเว็บตรง