คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

22.06.2564

Search Hover Image

”สุริยะ” สั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งประสานโรงงานในกำกับทำแบบประเมินตนเองผ่านPlatform online ตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงงาน และลดความรุนแรงของการระบาดโดยควบคุมไม่ให้แพร่กระจายสู่ชุมชนในวงกว้าง ด้าน กรอ.รับลูกกำชับโรงงานในกำกับเร่งประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus และ Thai Save Thai เล็งกลุ่มแรกโรงงานที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป พร้อมเผยแผนรับมือโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ (Business Continuity Plan : BCP)

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image
Search Hover Image

21.06.2564

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

Search Hover Image

17.06.2564

ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม

Search Hover Image

17.06.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ย่านหนองจอก ตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้โรงงาน ในสถานประกอบการ และทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้โดยเร็ว

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายเทวัญ บุภักดี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานแบบ Onsite ในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บริษัท ซี.เอ.เอสเปเปอร์ มิลล์ จำกัด ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี บริษัท โคโตบูกิ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลชี้นำเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด และนำข้อมูลบันทึกในระบบสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1. โรงน้ำแข็งจุน 2. บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 3. หจก.รัตนานุพัชร 4. หจก.เคพีเอ็ม คอนกรีต 5. บริษัท เต๋อ เยวี๋ยน จำกัด 6. บริษัท บี เค เบสฟู้ดส์ จำกัด 7. โรงบ่มพูนทรัพย์ธัญญกิจ 8. โรงสีพูนทรัพย์ธัญญกิจ 9. โรงสีข้าวทุ่งรวงทอง 10. บริษัท ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ จำกัด 11. หจก.พีโออาร์ ก่อสร้าง 12. โรงแป้งขนมจีนดวงใจ

Hover Image

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางสาวภัทรานิษฐ์ ลืนคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ตามที่กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มที่ 6 โดย สอจ.นครสวรรค์ ได้รับงบประมาณจำนวน 3,427,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่กลุ่มฯ 6 การดำเนินโครงการฯ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้ง 17 จังหวัด คือ 23 ราย (ผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ราย)

Hover Image

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรอ.) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรายงานความก้าวหน้าตามข้อสั่งการมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูกส้มในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หก.ส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ สอจเชียงใหม่?เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ปีงบ 2564 ครั้งที่ 1/2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมกับทีมตรวจประเมิน ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงานในจังหวัดอำนาจเจริญ (Onsite) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Hover Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2564” ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 กระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่

Hover Image

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 32)

Hover Image

21 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการประเมินสถานประกอบการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 แบบ Onsite ในพื้นที่อำเภอปราสาท จำนวน 4 โรงงาน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายเทวัญ บุภักดี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมตรวจประเมินโรงงานแบบ Onsite ในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บริษัท ซี.เอ.เอสเปเปอร์ มิลล์ จำกัด ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี บริษัท โคโตบูกิ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน

Hover Image

วันที่ 17 มิถุนายน? 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวพณณกร อุทกธารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ? และนางสาวนภัสวรรณ? อุมา นักวิเคราะห์?นโยบาย?และแผน? เข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big data) เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัด? ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์? ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายแมนรัตน์รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานจังหวัดสระบุรี

Hover Image

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (คปจ.อ่างทอง) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมพิจารณาการขออนุญาตขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเกินร้อยละ 5 ของเนื้อที่ที่ได้รับมอบ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Hover Image

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.0๐ น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายธนภัทร บัวพนัส วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

การตรวจประเมินสถานประกอบการโรงงาน (Onsite) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการโรงงานจังหวัดระนอง

Hover Image

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564

Hover Image

วันที่ 21 มิ.ย. 2564 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายภาสกร ยุตาคม เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานชำนาญงาน นายวีรยุทธิ์ ธรฤทธิ์ วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์เศรษฐกิจลงทุนภาคที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน Onsite และให้คำแนะนำมาตรการ ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ดังนี้... 1.บริษัท ซีพีแรม จำกัด 2.บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ห้องเย็นเอเซี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด 4.บริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด 5. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 6.บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด 7.บริษัท เรืองอุทัยสุราษฎร์ธานี (1991) จำกัด 8.บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด ทั้งนี้คณะตรวจประเมินฯ ได้กำชับให้โรงงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ M-D-H-T-T อย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการตามคู่มือ Good Factory Prac : GFP ด้วยการประเมินตนเองผ่าน platform online Thai Stop Covid Plus,Thai Save Thai เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Hover Image

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายมนิตย์ สิทธิดำรงหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน นายพยุงศักดิ์ ฟูกิตติประยูรหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ แม่น้ำตาปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี พระสุริยา วิสุทธรรมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณโกฏิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย... 1.ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพิน 8.กำนันตำบลท่าโรงช้าง 2.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน 9.ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าโรงช้าง 3.รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง 10.อาสาสมัครสาธรณสุขอำเภอพุนพิน 4.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง 11.บริษัท นทีชัย จำกัด 5.สาธารณสุขอำเภอพุนพิน 12.บริษัท ซีพีแรม จำกัด 6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 13.บริษัท เซาแลนด์รับเบอร์ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ 7.ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีกิจกรรม 1.)แนะนำการใช้ถังดักไขมัน 2.)มอบถังดักไขมันให้วัดสุวรรณโกฎิ 3.)มอบถังไขมันให้โรงเรียน 10 โรงเรียน 4.)ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 15,000 ตัว 5.)ปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง ไม้โตเร็ว และไม้ที่ออกผลผลิตตามฤดูกาลที่สามารถเก็บกินได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯต่างทราบถึงโครงการที่ดีของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย ในคลองอิปัน,คลองสก,คลองแสง,คลองพุมดวง,คลองสินปุน,คลองจันดี,แม่น้ำตาปีตอนบน,แม่น้ำตาปีตอนล่าง ซึ่งผลการจรวจวัดทางค่าทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งน้ำต่างๆมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในอนาคตทุกภาคส่วนจะได้เป็นเครือข่ายช่วยกันเฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564