คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของ "อุตสาหกรรม"

ในหลักการของ "อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี"

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ขอประชาสัมพันธ์ “สินเชื่อ ลดโลกร้อน Decarbonize Loan” ให้ผู้ประกอบการได้ทราบและเตรียมความพร้อมหากประสงค์ขอสินเชื่อ ????วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ใน 3 ปีแรก ปีถัดไป MLR ต่อปี ตาม SME Bank ????เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงหรือลงทุนในกิจการ สำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรกระบวนการดำเนินงาน เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ?????? ????หากสนใจสินเชื่อ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม i.industry.go.th เบื้องต้นก่อนขอรับบริการสินเชื่อของกองทุนฯ ????โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-119900 ต่อ 4 , 088-1190662,098-887-4161

Hover Image

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายสุรศักดิ์ แซ่แต้ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร.ท.ณัฐวุฒิ เติมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่าน Facebook Live จัดโดยสำนักงบประมาณ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายกวี วีระชนะมณฑล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ นางสาวรัชนีวรรณ์ ไทยตรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการรับสมัครสินเชื่อของกองทุนฯ สินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize loan) เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจเป้าหมาย ของกองทุนร่วมกัน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว ประชารัฐ เป็นประธานฯ ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่สร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

ประชาสัมพันธ์โครงการ ” Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน ”

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม วงเงินสินเชื่อ เริ่มต้น 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อราย

Hover Image

นที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

Hover Image

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญ และสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยมีนางพาตีเมาะ สะตียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Hover Image

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชนุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

???? เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน ??โครงการสินเชื่อ ลดโลกร้อน Decarbonize Loan” (ปี 2566) ??วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ??ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี ??อัตราดอกเบี้ย 3% ใน 3 ปีแรก ปีถัดไป MLR ต่อปี **สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม ??เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงหรือลงทุนในกิจการ สำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรกระบวนการดำเนินงาน เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ???? ????หากสนใจสินเชื่อ สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม i.industry.go.th เพื่อขอรับบริการสินเชื่อของกองทุนฯ ??สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ?? 0 3827 4124-5 ต่อ 41-43 ??06 1775 1955 นางสาวสุภาภรณ์ ทองลบ

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570