คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของ "อุตสาหกรรม"

ในหลักการของ "อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี"

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

Hover Image

สอจ.อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวีดอำนาจเจริญ

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจ เจริญ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติงานการตรวจควบคุมสถานที่จำหน่ายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

Hover Image

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

Hover Image

สอจ.อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวีดอำนาจเจริญ

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจ เจริญ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติงานการตรวจควบคุมสถานที่จำหน่ายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายโดม ถนอมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวพรศิริ มณีแสง ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนคณะทำงานเข้าร่วมตรวจสอบสต็อคน้ำมันปาล์มของจังหวัดนราธิวาส ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผลการตรวจสอบพบปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ คงเหลือในถังเก็บ จำนวน 588.004 ตัน

Hover Image

กิจกรรมเสวนา เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก อสสว. จังหวัดระนอง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราดขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ “สินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) ปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ไปจนกว่าวงเงินหมด สำหรับผู้ประกอบ SME ที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG กลุ่มธุรกิจอื่นๆที่มีความประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570