คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

Image BG
Kite 1 Kite 2 Kite 3

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันมงคลแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบึงกาฬ

Hover Image

ร่วมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Declation)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

Hover Image

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางมณชิรา สงวนพรรค หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวกุลธิดา กบขุนทด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรม Design Thinking (Design Thinking for Innovation Development) ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

Hover Image

เข้าร่วมโครงการ  “ตลาดนัดรีไซเคิล ในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

Hover Image

คณะกรรมการได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน? มผช.? จำนวนทั้งหมด? 14 ผลิตภัณฑ์ รวมให้การรับรองในปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 39 ผลิตภัณฑ์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 20 - 22 กันยายน 2464 เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการอบรมเหมืองแร่ 4.0 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ zoom ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมอบรมเชิงสัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นข้อกฏหมายเกี่ยวกับ พรบ.แร่ 2560

Hover Image

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายนางสาวพรประภา วรรณแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด Digital marketing (man-day 1) ณ บริษัท อินจันทร์กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการของฝาก ของที่ระลึกจากไม้ ภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

Hover Image

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นาย สุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นาย สุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ

Hover Image

วันพุธที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันมงคลแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบึงกาฬ

Hover Image

ร่วมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Declation)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ขอประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการเพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ข้อ 9 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน ในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ทั่วราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติและให้เสนอแนะต่อผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุขของสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน และมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ราชการกำหนดหากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาได้ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการที่กระทรวงสาธารสุข โดยกรมควบคุมโรคกำหนด ให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

Hover Image

การประชุมประจำปี 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Hover Image

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว

Hover Image

การตรวจประเมินสถานประกอบการ (Onsite) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ จังหวัดระนอง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564