คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

Image BG
Kite 1 Kite 2 Kite 3

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ โดยดำเนินการทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ????ขอเชิญเข้าชม Virtual Exhibition แบบ 3D เพื่อติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Image

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 13.15 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร StartUp ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบงานดังกล่าว

Hover Image

โดยนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ????ขอเชิญเข้าชม Virtual Exhibition แบบ 3D เพื่อติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Image

โดยนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม

Hover Image

6 จังหวัด (ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี และสระบุรี)

Hover Image

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (มะพร้าว-สับปะรด) ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ประชาสัมพันธ์รายการ ”ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” เกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

Hover Image

ร่วมประชุมเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble and Seal) และการประเมินตนเอง ตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) ให้กับสถานประกอบการ และสถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงงาน

Hover Image

เข้าร่วมติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระเทียมดำ แบรนด์ B-garlic และ HOMTIEM

Hover Image

กิจกรรมการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า (Young Designer) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์)ภายใต้กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ โดยดำเนินการทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

Hover Image

21 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงาน พร้อมทั้งตรวจ Onsite โรงงานเพื่อให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

Hover Image

รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Hover Image

ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs (เฉพาะราย) ประจำปี 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 13.15 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร StartUp ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบงานดังกล่าว

Hover Image

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวณิชนันทน์ พันธุ์คง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์และประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่” ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Video Conference (โปรแกรม Zoom) โดยมี ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Hover Image

วันที่? 22? กันยายน? 2564? นายอำนาจ? ศรีอินทร์เกื้อ? อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี? มอบหมายให้ นางสาวมารีณา มายาเจริญ? นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ? เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ? สำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดปัตตานี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Video Conference (โปรแกรม Zoom) โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี? เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Hover Image

ขอเชิญชวนผู้ผลิตสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน SMES หรือผู้ประกอบการรายเดียวที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สามารถทำการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นี้

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านโครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ปี 2564 ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย “โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) หรือที่เรียกว่า โครงการโอปอยซี ดำเนินการขึ้นเพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เป้าหมาย 1-2 กลุ่ม/จังหวัด เพื่อสร้างวางรากฐานจากเกษตรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร / Startup / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

Hover Image

ขั้นตอนการทำแบบประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSP)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564