คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอู่ต่อเรือจิตตพรชัย ตามโครงการ OPOAI-C

Hover Image

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดีเพื่อสังคมดี

Hover Image

ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงาน จุดตรวจ จุดบริการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

Hover Image

มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

Hover Image

ประชาสัมพันธ์โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการจำหน่ายสินค้ากระเทียมปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่

Hover Image

รายละเอียดตามประกาศแนบ และแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อที่เดินทางและกลับจากพื้นที่เสี่ยง และแผนที่แสดงการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์

Hover Image

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาเหมืองแร่ และชี้แจงการกรอกข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (รง.8) และรายปี (รง.9) ซึ่งเป็นรูปแบบ single form ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานให้รับทราบ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กยผ.สปอ) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงาน จุดตรวจ จุดบริการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

Hover Image

”ขอเชิญประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน ในการบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

Hover Image

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 2563

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอู่ต่อเรือจิตตพรชัย ตามโครงการ OPOAI-C

Hover Image

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดีเพื่อสังคมดี

Hover Image

นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายนพพร หอมไม่หาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา

Hover Image

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

Hover Image

ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570) ระดับกลุ่มจังหวัด (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

Hover Image

5 ส

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564