คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของ "อุตสาหกรรม"

ในหลักการของ "อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี"

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

Hover Image

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นติดตาม สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการพัฒนา และส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จำนวน 20 กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการต่อยอดจากโครงการปรับปรุงครองผันน้ำร่องสัก และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพรัอมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอดกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2566 นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวธัศภรณ์ฌณก จันทระ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายกานต์ อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดการอบรมโดย นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และมอบนโยบายโดย นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายโดม ถนอมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวพรศิริ มณีแสง ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนคณะทำงานเข้าร่วมตรวจสอบสต็อคน้ำมันปาล์มของจังหวัดนราธิวาส ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผลการตรวจสอบพบปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ คงเหลือในถังเก็บ จำนวน 588.004 ตัน

Hover Image

กิจกรรมเสวนา เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก อสสว. จังหวัดระนอง

Hover Image

สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ได้มีการกำหนดรับสมัครและคัดเลือกเอสเอ็มอี เข้าร่วมโครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อหมด ติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 077-954340 ต่อ 4 คุณเกศินี (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราดขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ “สินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) ปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ไปจนกว่าวงเงินหมด สำหรับผู้ประกอบ SME ที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG กลุ่มธุรกิจอื่นๆที่มีความประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570