คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีนายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 รายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการหารือข้อราชการที่สำคัญอื่น ๆโดยการจัดประชุมภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ โดยดำเนินการทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Hover Image

จังหวัดประจวบฯ เปิดอาคารด่านพรมแดนสิงขร พร้อมให้บริการ รองรับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ กระตุ้นเศรษฐกิจ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีนายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 รายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการหารือข้อราชการที่สำคัญอื่น ๆโดยการจัดประชุมภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด

Hover Image

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ โดยดำเนินการทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

Hover Image

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายนิราศ เทียมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานลงหมู่บ้าน ณ ศาลากลางบ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู การนี้มีผู้เข้าร่วมประชาคม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ผู้ใหม่บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 8 ราษฎรบ้านหนองบัวเหนือ และตัวแทนจากบริษัท ซี เอส ซี รับเบอร์ จำกัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ สอจ.ปน. ร่วมพิธีเปิดอาคารผลิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมะนาวสร้างตนเอง ตั้งอยู่ ณ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570