คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“ภูมิปัญญาพื้นถิ่น สานศิลปะไทย”  OTOP OF ART & EAT ครั้งที่ 4

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมงานแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันต่าง ๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ ห้อง เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคาร พอร์เทล (The Portal) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ดังกล่าว

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นายสถิตย์ จันทะลุน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลาโพธิ์พิมาน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ดังกล่าว

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“ภูมิปัญญาพื้นถิ่น สานศิลปะไทย”  OTOP OF ART & EAT ครั้งที่ 4

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมงานแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันต่าง ๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ ห้อง เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคาร พอร์เทล (The Portal) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ดังกล่าว

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นายสถิตย์ จันทะลุน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลาโพธิ์พิมาน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ดังกล่าว

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

???วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ? เวลา 10.00 - 12.00 น. ????นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ???? มอบหมายให้??? ?นายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ??? ? ??เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอตุสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด และสถาบันต่างๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ?? โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ?? ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอำไพ สงวนเครือ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวธันวพร วาตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการเปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิรูปหน่วยงาน MIND ใช้หัวใจและใจ ปั้นอุตสาหกรรมแบบยุคใหม่คู่ชุมชน โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบนโยบาย ณ ห้อง เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคาร พอร์ทอล (The portal) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกศิพัฎญ์ ทองแกม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมงานแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิรูปหน่วยงาน “MIND” ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม รีแบรนด์สู่ MIND ขับเคลื่อนนโยบายปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดีอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้เพื่อคุณภาพชีวิต พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุล และยั่งยืน ณ ห้อง The Portal อิมแพ็ค ชั้น4 โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image

ร่วมฟังการบรรยาย MOI KM SHARING DAY ครั้งที่ 2 เรื่อง การกำกับโรงงานด้านวัตถุอันตราย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล EP.2 โดยมีผู้แทนจากกองส่งเสริมเทคโนโลยี ความปลอดภัยโรงงาน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Hover Image

นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนผังแม่บทการพัฒนาและออกแบบโครงการสะพานหินซิตี้

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวภาวิณา ชัยศิริ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานจังหวัดตรัง และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองจังหวัดตรังผู้บริโภค (สคบ.จังหวัดตรัง) ร่วมตรวจสอบสลากสินค้า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง, ห้างสิริบรรณตรัง, ร้านลีมาร์ท (หน้าสถานีรถไฟตรัง), ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง, ห้างแมคโคร สาขาตรัง และห้างสรรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาตรัง ผลการดำเนินงาน การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สินค้ามีฉลากควบคุมที่แสดงรายการสินค้าและวันหมดอายุถูกต้องครบถ้วน โดยมี นายจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการร่วมตรวจสอบ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายเทอด อักษรทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวจุฑาพร ปราบปรี วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การกำกับโรงงานด้านวัตถุอันตราย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล EP.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานรัฐมนตรี และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ “ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ซึ่งมีการกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้ประชาชน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม และแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณเวทีกลาง อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570