คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

17.05.2564

Search Hover Image

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป เตรียมหารือนัดแรกในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ด้านผู้ว่าการ กนอ.สั่งการทุกนิคมอุตสาหกรรมสำรวจพื้นที่ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์กลางฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการฉีดวัคซีนให้ได้ 5 แสนคนต่อวัน!

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image
Search Hover Image

17.05.2564

รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ครั้งที่ 1/2564

Search Hover Image

17.05.2564

ประชาสัมพันธ์ โครงการเรียนออนไลน์ โดยวิทยากรชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ ในยุคโควิด

Search Hover Image

17.05.2564

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป เตรียมหารือนัดแรกในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ด้านผู้ว่าการ กนอ.สั่งการทุกนิคมอุตสาหกรรมสำรวจพื้นที่ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์กลางฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการฉีดวัคซีนให้ได้ 5 แสนคนต่อวัน!

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image

หนังสือสิทธิประโยชน์จากการบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย การจัดแสดงกาชาดคอนเสริร์ต ครั้งที่ 47 พุทธศักราช 2564

Hover Image

ชื่อผู้ประกอบการ : นางโสภี ตัณฑ์สะ ผลิตภัณฑ์ : แปรรูปผ้าไหม ที่ตั้ง : 19 ซ.เทศบาลบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 094-4746924

Hover Image

**ขอความร่วมมือดำเนินการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

หนังสือสิทธิประโยชน์จากการบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย การจัดแสดงกาชาดคอนเสริร์ต ครั้งที่ 47 พุทธศักราช 2564

Hover Image

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564 ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ท่านด้วยนะคะ ??????

Hover Image

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 20 ท่านด้วยนะคะ ??????

Hover Image

เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนและทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี 2562 ผ่านการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ชื่อผู้ประกอบการ : นางโสภี ตัณฑ์สะ ผลิตภัณฑ์ : แปรรูปผ้าไหม ที่ตั้ง : 19 ซ.เทศบาลบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 094-4746924

Hover Image

นายนิราศ  เทียมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Image

ชื่อผู้ประกอบการ : นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ ผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหม ที่ตั้ง : 66/13 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 080-4842547

Hover Image

ชื่อผู้ประกอบการ : นางภาวิณี บุญอาษา ผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหม ที่ตั้ง ::1 86 ม.6 บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 081-8786814

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image

กิจกรรมที่แสดงถึงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ 2) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 3) การดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image

”สัมภาษณ์พิเศษ” จาก นายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ในหนังสือ “เปิดเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ปราจีนบุรี” ในภาพรวมด้านอุตสาหกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน โดยมีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังเช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เขตอุตสาหกรรม 304 สวนอุตสาหกรรม ได้แก่ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 304 อินดัสเตรียลปาร์ค โรจนะ อินดัสเตรียล เมเนจเมนจ์ เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้บรรลุไปถึงเป้าหมายได้

Hover Image

วันที่ 13 พ.ค. 2564 นายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มอบนมพร้อมดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วงการเเพร่ระบาดของโควิค 19 โดยนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเเละขอบคุณความปราถนาดีที่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูเเละพี่น้องชาวปราจีนบุรี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ’Internet of things (IOT) ฝ่าวิกฤต Covid-19 SUYAMA STYLE’ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกกรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

Hover Image

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Roadshow 2021:Bring out an Idea & Boost up Agri-Food Productivity วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่

Hover Image

ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างฯ

Hover Image

แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน จังหวัดระนอง(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564