คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

Image BG
Kite 1 Kite 2 Kite 3

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การสร้างความเข้าใจหลักการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ผู้ประกอบการได้ตระเตรียมความพร้อมในการนำมาตรการมาใช้บังคับในอนาคต

Hover Image

กล่าวเปิดสัมมนาโดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ โดยอาจารย์ ศศิมา สุขสว่าง และคณะวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting

Hover Image

เพื่อพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน ค่าจ้าง และรายได้ของแรงงานในจังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การสร้างความเข้าใจหลักการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ผู้ประกอบการได้ตระเตรียมความพร้อมในการนำมาตรการมาใช้บังคับในอนาคต

Hover Image

กล่าวเปิดสัมมนาโดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ โดยอาจารย์ ศศิมา สุขสว่าง และคณะวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting

Hover Image

เพื่อพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน ค่าจ้าง และรายได้ของแรงงานในจังหวัด

Hover Image

เพื่อจัดชุดปฏิบัติการอำเภอ จัดชุดปฏิบัติการตำบล ชุดปฏิบัติการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด ด่านชุมชน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจด่านและพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดนครนายก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ (Networking) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ (Coffee Entrepreneurs Development)

Hover Image

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ส่งเสริมความรู้เหมืองแร่ 4.0 (เทคนิคการปฎิบัติงานเชิงลึกในการดำเนินการคำขอและการอนุญาต ตามภารกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 1)

Hover Image

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG

Hover Image

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

17 กันยายน 2564 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศกากอุตสาหกรรมฯ ใหม่” ผ่านระบบอบรมออนไลน์

Hover Image

เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพาภรณ์ งามศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกพื้นที่เพื่อติดตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME เป็น Smart SME และยกระดับ SME ให้ก้าวสู่ 4.0 ภายใต้โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวยุพา คงทอง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ สอจ.นราธิวาส นางสาวมารีณา ยามาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สอจ.ปัตตานี และนายพงศกร กาญจนารักษ์ วิศวกรชำนาญ สอจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านระบบ Zoom Meeting คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบงานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์

Hover Image

ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะราย

Hover Image

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวศอาอิฐ โนนพยอม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ณ บริเวณหน้าอาคารปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564