คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

17.06.2564

Search Hover Image

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ย่านหนองจอก ตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้โรงงาน ในสถานประกอบการ และทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้โดยเร็ว

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image
Search Hover Image

17.06.2564

ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม

Search Hover Image

17.06.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ย่านหนองจอก ตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้โรงงาน ในสถานประกอบการ และทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้โดยเร็ว

Search Hover Image

17.06.2564

ปลัดกอบชัยฯ การประชุมคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสอบถามปัญหาอุปสรรคและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวเชนิยา สันตติวงศ์ไชย นักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช และนางสาวธัญญาลักษณ์ อำแพง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิต พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

Hover Image

ร่วมตรวจแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการ Good Factory Practice (GFP)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาด ตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการเก็บกวาดเศษขยะ เช่น พลาสติก โฟม เศษใบไม้ วัชพืชแห้ง ณ บริเวณริมถนน และคูน้ำ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เกาะคา ด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจ Onsite ณ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 2 แห่ง

Hover Image

วันที 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอินทิรา คำไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะตรวจประเมินสถานประกอบแบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Hover Image

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Image

ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและให้ ความช่วยเหลือ แก่ลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้โครงการ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

     วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นำคณะทำงานประเมินโรงงาน(Onsite) ตามมาตรการ Good factory Practice ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จนท.สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อำเภอเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประเมินโรงงาน(Onsite)

Hover Image

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นำคณะทำงานประเมินโรงงาน(Onsite) ตามมาตรการ Good factory Practice ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จนท.สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อำเภอบางปะกงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประเมินโรงงาน(Onsite)

Hover Image

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้ารับบริการการใช้เครื่องจักรกลางด้านเกษตรแปรรูป อาหาร ผลไม้ และสมุนไพร คุณสมบัติผู้รับบริการ ***(เฉพาะผู้ประกอบการพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก) - ผู้ประกอบการด้านเกษตรแปรรูปฯ - ผู้ประกอบการที่สนใจ - ประชาชนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ (instant camera)ใช้บริการเครื่องจักรได้ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สมัครฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ---ท่านใดไม่สะดวกเดินทาง (new mail)สามารถส่งวัตถุดิบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในลิ้งค์ ด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/1ipdwFX89XUswyCrHRNc3_S-POGXnGmgMWyETX6lLXu8/edit (incoming call)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอรุณณีย์ โทร 085-913-8445 คุณพิชัย โทร 096-948-3121

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสอบถามปัญหาอุปสรรคและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวเชนิยา สันตติวงศ์ไชย นักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช และนางสาวธัญญาลักษณ์ อำแพง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิต พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

Hover Image

ร่วมตรวจแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการ Good Factory Practice (GFP)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

Hover Image

วันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 11.00 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หัวหน้าชุดตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ในสถานประกอบการโรงงาน พร้อมกับผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจประเมินโรงงานขนาดใหญ่ (Onsite)บริษัท ทุ่งคา คอนกรีต จำกัด (ผลิตเสาเข็มคอนกรีต พื้นสำเร็จรูป ท่อคอนกรีตอัดแรง) คนงาน 326 คน

Hover Image

วันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หัวหน้าชุดตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ในสถานประกอบการโรงงาน พร้อมกับผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจประเมินโรงงานขนาดใหญ่ (Onsite)ณ บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัด (ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ) คนงาน 294 คน

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ซึ่งมีอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 คน โดยได้รับเกียรติจากนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร การสัมมนาฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564