คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

14.06.2564

Search Hover Image

”สุริยะ” เผยมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ยกเว้นค่าตรวจโรงงานเพิ่มเติมในการขอ มอก. จนถึง 30 เมษายน 2565 คาดช่วยผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 100 ล้านบาท พร้อมชงมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. และใบรับรองระบบงาน ISO เข้า ครม. แล้ว หากผ่านความเห็นชอบจะช่วยผู้ประกอบการได้กว่า 10,000 ราย คิดเป็นเงินกว่า 110 ล้านบาท

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image
Search Hover Image

12.06.2564

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงานด้วยหลักการ “Online - Onsite - Upgrade - Vaccine”

Search Hover Image

11.06.2564

สอน. แจง บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด ปิดโรงงานน้ำตาล ไม่กระทบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ย้ำในฤดูการผลิตปี 64/65 ผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

Search Hover Image

10.06.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโรงงานผลิตรถยนต์เกรท วอลล์ มอเตอร์ จ.ระยอง

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยนางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมหารือแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบการ (onsite) และพิจารณาแผนการลงข้อมูลผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ผ่านระบบ online โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) ของสถานประกอบกิจการโรงาน ผ่าน PlatForm Online Thai Stop Covid Plus , Thai save Thai และโครงการก้าวท้าใจ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ ได้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,แรงงานจังหวัดสุโขทัย , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย , ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย , ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

Hover Image

จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ภายใต้โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” การดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม ของสังคมไทย

Hover Image

กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นศาสตร์พระราชา

Hover Image

ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยนางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมหารือแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบการ (onsite) และพิจารณาแผนการลงข้อมูลผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ผ่านระบบ online โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) ของสถานประกอบกิจการโรงาน ผ่าน PlatForm Online Thai Stop Covid Plus , Thai save Thai และโครงการก้าวท้าใจ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ ได้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,แรงงานจังหวัดสุโขทัย , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย , ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย , ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

Hover Image

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ท่าน ผตร.อก (นายบรรจง สุกรีฑา) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผ้าทอกลุ่มภ าคเหนือตอนล่าง 1 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จ.พิษณุโลก ในการนี้นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวชนัญชิดา เมฆพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายศราวุฒิ เอี่ยมอ่อน นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

Hover Image

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.เชียงราย ปี 2564

Hover Image

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานหารือและกำหนดแนวทางในการตรวจประเมินสถานประกอบการ ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 แบบ on-site

Hover Image

เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

Hover Image

15 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ออกติดตามการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ฯ ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล

Hover Image

ตรวจประเมินโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคู่มือ Good Factory Practice (GFP)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดกิจกรรมกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

Hover Image

ประชุมชี้แจง “โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ ในลุ่มน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ภายใต้โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” การดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม ของสังคมไทย

Hover Image

กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นศาสตร์พระราชา

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่... สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการตรวจโรงงานฯตามแบบตรวจ Onsite สำหรับสถานประกอบการ ที่มีแรงงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม (Good Factory Practice : GFP) ของกระทรวงสาธาณสุข ผ่านระบบOnline Thai stop Covid Plus และ Thai Save Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ มีนายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564