ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม นั้น เนื่องด้วย ปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมาก ตามที่ได้มีการแถลงข่าวต่อสาธารณชนไปแล้ว ประกอบกับ กรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก

คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแล้วเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการป้องกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเลื่อนการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปและจะกำหนดวันจัดงานอีกครั้งเมื่อสถานการณ์จะมีความเหมาะสมแล้ว