คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวรับสมัครงาน(เก่า)

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ข่าวรับสมัครงาน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแ ...
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

ขนาดไฟล์

0.71 MB

ดาวน์โหลด

311 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

ขนาดไฟล์

0.66 MB

ดาวน์โหลด

230 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัต ...
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

ขนาดไฟล์

0.68 MB

ดาวน์โหลด

205 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์

0.48 MB

ดาวน์โหลด

287 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์

0.40 MB

ดาวน์โหลด

271 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบั
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์

0.56 MB

ดาวน์โหลด

329 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนั ...
พนักงานทุนหมุนเวียน สัมภาษณ์.pdf

ขนาดไฟล์

0.45 MB

ดาวน์โหลด

205 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแน
ลูกจ้าง สัมภาษณ์.pdf

ขนาดไฟล์

0.38 MB

ดาวน์โหลด

198 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ สปอ. เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ แล ...
ประกาศรายชื่อพนักงาน กองทุนหมุนเวียน.pdf

ขนาดไฟล์

0.34 MB

ดาวน์โหลด

323 ครั้ง
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ สปอ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กอ ...
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี.pdf

ขนาดไฟล์

0.61 MB

ดาวน์โหลด

258 ครั้ง