คุณกำลังมองหาอะไร?

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา

ขนาดไฟล์

0.41 MB

ดาวน์โหลด

78 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา.pdf

ขนาดไฟล์

0.31 MB

ดาวน์โหลด

64 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมฯ
ประกาศประกวดราคา

ขนาดไฟล์

0.73 MB

ดาวน์โหลด

109 ครั้ง
เอกสารประกวดราคา

ขนาดไฟล์

3.93 MB

ดาวน์โหลด

58 ครั้ง
TOR

ขนาดไฟล์

2.56 MB

ดาวน์โหลด

70 ครั้ง
ราคากลาง

ขนาดไฟล์

0.33 MB

ดาวน์โหลด

66 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศประกวราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2564(1 ม
ประกาศประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์

0.54 MB

ดาวน์โหลด

75 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์

2.96 MB

ดาวน์โหลด

48 ครั้ง
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

ขนาดไฟล์

7.40 MB

ดาวน์โหลด

58 ครั้ง
ราคากลาง

ขนาดไฟล์

0.23 MB

ดาวน์โหลด

63 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ
ร่างข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64- 30 ก.ย. 2564)

ขนาดไฟล์

2.65 MB

ดาวน์โหลด

43 ครั้ง
ราคากลาง

ขนาดไฟล์

0.23 MB

ดาวน์โหลด

53 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาฯ

ขนาดไฟล์

0.54 MB

ดาวน์โหลด

55 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคาฯ.pdf

ขนาดไฟล์

3.13 MB

ดาวน์โหลด

52 ครั้ง
ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมผลงานเด่นของ อก. ผ่านสื่อโทร ...
ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมผลงานเด่นของ อก. ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อกิจกรรม ด้วยวิธี e-bidding.pdf

ขนาดไฟล์

5.82 MB

ดาวน์โหลด

63 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย.pdf

ขนาดไฟล์

0.44 MB

ดาวน์โหลด

50 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Sec ...
ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป.pdf

ขนาดไฟล์

7.14 MB

ดาวน์โหลด

51 ครั้ง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Cyber Security).pdf

ขนาดไฟล์

2.60 MB

ดาวน์โหลด

57 ครั้ง
ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา (Cyber Security).pdf

ขนาดไฟล์

0.60 MB

ดาวน์โหลด

62 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศ เรื่องจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศ ...
ประกาศ เรื่องจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ขนาดไฟล์

5.01 MB

ดาวน์โหลด

52 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขนาดไฟล์

0.24 MB

ดาวน์โหลด

61 ครั้ง