ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award :TQA) 

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 

(Thailand Quality Award :TQA) 

 

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) เวลา 20.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award :TQA) จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับมอบรางวัล ให้การต้อนรับ

 

โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 ประกอบด้วย รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) จำนวน 1 องค์กร บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม จำนวน 2 องค์กร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า จำนวน 1 องค์กร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร จำนวน 2 องค์กร 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) โรงพยาบาลพญาไท 2 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 8 องค์กร 1) เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 5) บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด 6) มหาวิทยาลัยมหิดล 7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 8) โรงไฟฟ้าวังน้อย 

#กระทรวงอุตสาหกรรม

#พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20

#ThailandQualityAward