สุริยะ ยัน!! ก.อุตฯ ยังคงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย แบน พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ชี้ ส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า กว่า 2 สัปดาห์ 

สุริยะ ยัน!! ก.อุตฯ ยังคงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย แบน พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ชี้ ส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า กว่า 2 สัปดาห์ 

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่นำ 2 สารอันตราย คือ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส กลับมาใช้อีกอย่างแน่นอน ซึ่งกระบวนพิจารณาแบน 2 สารดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วถึงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง     

 

นายสุริยะฯ กล่าวต่อไปว่า แม้การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จะมีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา แต่เป็นเพียงการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอหลักการในการตอบผู้ร้องคัดค้านเท่านั้น กระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ในฐานะหน่วยงานที่กำกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายและมีกลุ่มคนมาร้องเรียนก็จำเป็นต้องรับพิจารณาตามขั้นตอน และยังคงยืนยันข้อมูลตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหลักวิชาการคือ คงการแบน 2 สารอันตราย คือ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ส่วนการจัดวาระเข้าสู่การพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติตามปกติ มีการแจ้งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  

 

ด้านนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับเรื่องจากผู้ร้องที่ขอให้พิจารณาทบทวนมติการยกเลิก โดยผู้ร้องแจ้งว่าข้อมูลสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจวิเคราะห์โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ตรงตามที่เคยเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้มีหนังสือถึงสองหน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งขอให้แจ้งผลการตรวจสอบ เพื่อจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 

ทั้งนี้ ในวันประชุม (17 พฤษภาคม 2565) มีกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข คือ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรรมการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้แทนทั้ง 2 หน่วยงานทราบเนื้อหา ที่จะมีการประชุมล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเสนอให้นำ 2 สารอันตรายกลับมาใช้อีกครั้งตามที่เป็นข่าว อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย