รองปลัดฯ วรวรรณ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) ประจำปี 2565

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) ประจำปี 2565 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อหลัก “Women : Creating Opportunities in the New Reality” โดยมีผู้นำสตรีนานาชาติเข้าร่วมประชุมจากประมาณ 60 ประเทศ กว่า 600 คน โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้แสดงศักยภาพ ความมุ่งมั่น ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม #กระทรวงอุตสาหกรรม 2565 #สุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) ประจำปี 2565