รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ชุดใหม่

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ประจำวาระปี 2565-2567 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ก่อตั้งมากว่า 20 ปี และมีโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นสมาชิกมากกว่า 400 ราย แบ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์การบินและโลจิสติกส์ คลัสเตอร์ป้องกันประเทศ คลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร คลัสเตอร์ระบบราง คลัสเตอร์ดิจิทัล ซอฟท์แวร์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม ตลอด 2 ปีที่ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สมาคมฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมได้น้อยลง แต่ภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย สมาคมจึงได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มที่การจัดงาน SUBCON Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ในการนี้ รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ได้แนะนำถึงเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมงาน Robotics & Automation Symposium 2022 ภายใต้งาน Manufacturing Expo 2022 สนับสนุนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะจัดพิธีเปิดงานวันนี้ ในเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ห้องประชุม Grand Hall 203 ชั้น 2