รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90

27 มิถุนายน 2565 (09.00 น.) - นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกหน่วยงาน ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล