โครงการ 80 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิล สู่สังคม

วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกิจกรรมรับมอบกระดาษ จำนวน 80 รีม จาก บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และการแลกเปลี่ยนกระดาษเก่าเป็นกระดาษรีมใหม่ (Old for New) โดยมี นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCGP และคณะผู้บริหารบริษัทฯ และผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้บุคลากรภายในส่งกระดาษใช้งานแล้ว นำเข้า “โครงการ 80 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิล สู่สังคม” ซึ่งปัจจุบัน ได้ส่งกระดาษไม่ใช้แล้วเกินกว่าเป้าหมาย 8,000 กิโลกรัม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเศษกระดาษ รวมจำนวน 1,840 กก. คิดเป็นร้อยละ 20 เป็นอันดับ 1 จาก 7 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมีแผนจะนำเศษกระดาษที่รวมได้ รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร เตียงสนาม ชุดเฟอร์นิเจอร์กระดาษ ฯลฯ เพื่อมอบให้แก่องค์กรสาธารณะต่อไป