กิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
เวลา 9.00 - 12.00 น.
กระทรวงอุตสาหกรรม