รองปลัดภานุวัฒน์ฯ ให้คณะผู้บริหารบริษัท Rever Automotive จำกัด เข้าพบเพื่อแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 15.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้คณะผู้บริหารบริษัท Rever Automotive  จำกัด เข้าพบเพื่อแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานทางเลือก และเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์บีวายดีในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ   ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม