รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้ผู้บริหารบริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัดและคณะ เข้าพบ

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายหวัง เฉิงเจีย กรรมการผู้จัดการบริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะผู้แทนจากบริษัท อรุณ พลัส จำกัด และบริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด เข้าพบ เพื่อเยี่ยมคาราวะและขอคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ NETA เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล ที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชีย โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม