เปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม??”ปฏิรูปหน่วยงาน ปั้นอุตสาหกรรมยุคใหม่ ใส่ใจประชาชน”

????เปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม??"ปฏิรูปหน่วยงาน ปั้นอุตสาหกรรมยุคใหม่ ใส่ใจประชาชน"

??ทำงานดี ทำด้วยหัวใจ??
??MIND??

??โดย ...

ดร.ณัฐพล รังสิตพล
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

???วันที่ 2 ธันวาคม 2565
? เวลา 10.00 - 12.00 น.
?? ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
??https://me-qr.com/data/image-pack/40421370

????????????????????????????????