ฤกษ์งามยามดี!! ปลัดฯ ณัฐพล ก้าวเท้าเข้าห้องทำงาน พร้อมสักการะองค์พระนารายณ์พระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.09 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าสักการะองค์พระนารายณ์ พระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกราบพระพุทธรูปที่ประดิษฐานประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมอันเชิญพระแก้วมรกต เข้าห้องทำงานเป็นวันแรก เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง อาทิ นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง นายเดชา จาตุธนานันท์ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม