ก.อุตฯ รับรางวัล“หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” (Data Governance) จากนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบรางวัล “หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” (Data Governance) จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 “Digital Government Awards 2022” จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเป็นแบบอย่างที่ดีกับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐต่อไป ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 โดยนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 53 รางวัล ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จนส่งผลให้อันดับดัชนีชี้วัดระดับสากล Waseda-IAC World Digital Government Ranking ประเทศไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่ 22 จาก 64 ประเทศทั่วโลก ในปี 2021