รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้ Jetro Bangkok และ JCC เข้าพบ เพื่อรายงานสรุปผลแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2565
วันนี้ (24 มกราคม 2566) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายคุโรดะ จุน (Mr. KURODA Jun) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro Bangkok) และคณะกรรมการบริหารของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เข้าพบเพื่อรายงานสรุปผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพรวมด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม