ก.อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรมรวมใจ เพื่อพี่น้องชาวไทย” ส่งต่อธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ภายใต้กิจกรรม “อุตสาหกรรมรวมใจ เพื่อพี่น้องชาวไทย” ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ น้ำดื่ม ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แปรงทำความสะอาดด้ามยาว สุขาเคลื่อนที่ สุขากระดาษ ถุงดำ ทิชชู มุ้ง ผ้าใบพลาสติก และถุงยังชีพที่บรรจุของแล้ว จำนวน 300 ชุด โอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ด้วย
 
จากนั้นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค อีก 2 จุด คือ จุดแรก โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของ ได้แก่ น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และชุด ATK จำนวน 8,000 ชุด และจุดที่ 2ได้มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางนฤมล  ปาลวัฒน์  เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาค จำนวน 19 รายการ ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำยาซักผ้า 
 
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมได้เชิญชวนภาคเอกชนและหน่วยงานในสังกัด ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ภายใต้กิจกรรม “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย” รวมทั้งการส่งต่อธารน้ำใจเพื่อการสาธารณะกุศล ไปยังพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสังคม เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป