ผู้ตรวจฯ ทาวัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอจ.กำแพงเพชร และตรวจติดตามสถานประกอบการเหมืองแร่ ตามโครงการ “เหมืองแร่ดีคู่ชุมชน”

จ.กำแพงเพชร : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร (สอจ.กำแพงเพชร) โดยมี นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร (อสจ.กำแพงเพชร) และ นายณภัทร เตชะสิระภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก (อสจ.ตาก) ให้การต้อนรับ

ผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ำให้ สอจ.กำแพงเพชร ดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบาย MIND ที่ยึดถือในหลักการใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมเคียงคู่ชุมชน ครอบคลุม 4 มิติ ประกอบด้วย ความสำเร็จทางธุรกิจ ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระจายรายได้ให้กับประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ทางคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา บริษัท สว่างหินอ่อน จำกัด เป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองแร่หินอ่อนที่ได้รับการยอมรับว่ามีสีสันที่โดดเด่นสวยงามที่สุดในประเทศไทย เช่น สีชมพู สีขาว สีเทา หินอ่อนพรานกระต่าย เป็นหินอ่อนธรรมชาติมีสีสันที่โดดเด่นสวยงาม ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ชมพูพรานกระต่าย" และยังมีสีสันให้เลือกหลากหลาย สามารถนำมาใช้ปูพื้น ผนัง เสา ท็อปห้องครัว ท็อปห้องน้ำ และ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน