ปลัดกอบชัยฯ นำคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันนี้ (9 เมษายน 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุระ เพชรพิรุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่งดงาม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม