รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุนน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนโดยรอบเขตพระราชฐาน

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) เวลา 16.00 น. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้แก่ประชาชนโดยรอบเขตพระราชฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ ชุมชนวัดญวน ชุมชนบ้านมนังคศิลา ชุมชนริมทางรถไฟ

โดยมี พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบ และส่งต่อให้ประธานชุมชนฯ แจกจ่ายให้กับคนในชุมชนต่อไป ณ จุดบริการประชาชนบ้านมนังคศิลา กรุงเทพฯ