คุณกำลังมองหาอะไร?

ร่าง TOR/TOR และราคากลาง

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมผลงา ...
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf

ขนาดไฟล์

5.82 MB

ดาวน์โหลด

158 ครั้ง
ร่างข้อกำหนด.pdf

ขนาดไฟล์

2.26 MB

ดาวน์โหลด

107 ครั้ง
ราคากลาง.pdf

ขนาดไฟล์

0.23 MB

ดาวน์โหลด

92 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศร่างประกวดราคา ข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคการและราคากลางจัดซื้อและติดตั้งคร ...
ประกาศร่างขอบเขตของงาน.pdf

ขนาดไฟล์

2.08 MB

ดาวน์โหลด

84 ครั้ง
ราคากลาง.pdf

ขนาดไฟล์

0.40 MB

ดาวน์โหลด

76 ครั้ง
ร่างประกาศ.pdf

ขนาดไฟล์

4.00 MB

ดาวน์โหลด

61 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิคและราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับป
ข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิค.pdf

ขนาดไฟล์

0.59 MB

ดาวน์โหลด

67 ครั้ง
ราคากลาง.pdf

ขนาดไฟล์

0.07 MB

ดาวน์โหลด

64 ครั้ง
ทั่วไป
ประร่าง TOR และราคากลาง การดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์
ร่าง TOR.pdf

ขนาดไฟล์

0.61 MB

ดาวน์โหลด

88 ครั้ง
ราคากลาง.pdf

ขนาดไฟล์

0.06 MB

ดาวน์โหลด

59 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศร่าง TOR และราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต ...
ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน.pdf

ขนาดไฟล์

2.76 MB

ดาวน์โหลด

57 ครั้ง
ราคากลาง.pdf

ขนาดไฟล์

0.08 MB

ดาวน์โหลด

59 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศร่างและราคากลาง ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคง ...
ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา.pdf

ขนาดไฟล์

3.39 MB

ดาวน์โหลด

74 ครั้ง
ราคากลาง แบบ บก.04.pdf

ขนาดไฟล์

0.59 MB

ดาวน์โหลด

69 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้างและราคากลาง โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื ...
ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้าง โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

ขนาดไฟล์

4.78 MB

ดาวน์โหลด

58 ครั้ง
ราคากลาง โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

ขนาดไฟล์

0.48 MB

ดาวน์โหลด

47 ครั้ง
ทั่วไป
เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสุ.และบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับ สปอ.สอจ.กรม สาขากรมในภูมิ
ราคากลาง

ขนาดไฟล์

0.08 MB

ดาวน์โหลด

62 ครั้ง
Tor

ขนาดไฟล์

4.89 MB

ดาวน์โหลด

55 ครั้ง
ทั่วไป
ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะ การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบท ...
ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะ การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่2

ขนาดไฟล์

2.06 MB

ดาวน์โหลด

35 ครั้ง
ทั่วไป
ราคากลาง การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุด ...
ราคากลาง การจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 146 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 146 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ขนาดไฟล์

0.35 MB

ดาวน์โหลด

49 ครั้ง