คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

Image BG
Kite 1 Kite 2 Kite 3

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

6 จังหวัด (ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี และสระบุรี)

Hover Image

21 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงาน พร้อมทั้งตรวจ Onsite โรงงานเพื่อให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

Hover Image

รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Hover Image

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (มะพร้าว-สับปะรด) ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

6 จังหวัด (ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี และสระบุรี)

Hover Image

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (มะพร้าว-สับปะรด) ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ประชาสัมพันธ์รายการ ”ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” เกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

Hover Image

ร่วมประชุมเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble and Seal) และการประเมินตนเอง ตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) ให้กับสถานประกอบการ และสถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงงาน

Hover Image

เข้าร่วมติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระเทียมดำ แบรนด์ B-garlic และ HOMTIEM

Hover Image

กิจกรรมการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า (Young Designer) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์)ภายใต้กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

21 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงาน พร้อมทั้งตรวจ Onsite โรงงานเพื่อให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

Hover Image

รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Hover Image

ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs (เฉพาะราย) ประจำปี 2564

Hover Image

ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs (เฉพาะราย) ประจำปี 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวณิชนันทน์ พันธุ์คง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์และประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่” ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Video Conference (โปรแกรม Zoom) โดยมี ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Hover Image

วันที่? 22? กันยายน? 2564? นายอำนาจ? ศรีอินทร์เกื้อ? อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี? มอบหมายให้ นางสาวมารีณา มายาเจริญ? นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ? เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ? สำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดปัตตานี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Video Conference (โปรแกรม Zoom) โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี? เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Hover Image

ขอเชิญชวนผู้ผลิตสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน SMES หรือผู้ประกอบการรายเดียวที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สามารถทำการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นี้

Hover Image

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน นางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายรุซลาน อาสะอีดี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ประกอบด้วยมีหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 100 ชิ้น ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 33 ชุด ถุงหุ้มรองเท้า จำนวน 50 คู่ และหมวกคลุมผม จำนวน 100 ชิ้น โดยมีภก.รศนา ศาสน์พิสุทธิกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านโครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ปี 2564 ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดย “โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) หรือที่เรียกว่า โครงการโอปอยซี ดำเนินการขึ้นเพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เป้าหมาย 1-2 กลุ่ม/จังหวัด เพื่อสร้างวางรากฐานจากเกษตรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร / Startup / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

Hover Image

ขั้นตอนการทำแบบประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSP)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564