คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ออกเก็บข้อมูลในการจัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในระดับจังหวัดรายไตรมาส ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 8 โรงงาน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) และประชาสัมพันธ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  ณ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสรรพยา

Hover Image

การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) และประชาสัมพันธ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  ณ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี

Hover Image

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Hover Image

นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายฉริยะพงศ์ คงความสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ตรวจราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 2 ณ บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตเม็ดปลูกดินเผา เซรามิก ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Hover Image

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับกลุ่มจังหวัด

Hover Image

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวศิริพร สุรินทร์ปา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบุบใหม่ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการภาคเหนือโมเดล เพื่อการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลำปาง มีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดำปาง พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปางเข้าร่วม การประชุมฯ โดยมีท่านพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ออกเก็บข้อมูลในการจัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในระดับจังหวัดรายไตรมาส ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 8 โรงงาน

Hover Image

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ โสรินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Hover Image

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายณัฐพร ยอดไกรศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวอรศรี สงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ฯ

Hover Image

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางกชวรรณ เทพสุระ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) โดยมีนายสมบัติ สาสีเสาร์คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ฯ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

คณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ ผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจาก อำเภอ อปท. และภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 โรง ดังนี้ 1.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 2.บริษัท ผาทอง 24 จำกัด 3.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัด สาขาชะอวด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564