คุณกำลังมองหาอะไร?

หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6990
โทรสาร : 0 2430 6991
เว็บไซต์ : http://ops.industry.go.th


กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6993 | 0 2430 6300
โทรสาร : 0 2430 6300 ต่อ 1079
อีเมล : pr@diw.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://www.diw.go.th


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6994 | 0 2430 6860
โทรสาร : 0 2354 3299
อีเมล : webmaster@dip.go.th
เว็บไซต์ : https://www.dip.go.th


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
ที่อยู่ : 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ : 0 2430 6995 | 0 2430 6835
โทรสาร : 0 2644 8746
อีเมล : pr@dpim.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dpim.go.th


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6996 | 0 2430 6810
โทรสาร : 0 2354 1651
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
เว็บไซต์ : http://www.ocsb.go.th


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6997 | 0 2430 6815
อีเมล : webmaster@tisi.mail.go.th 
เว็บไซต์ : http://www.tisi.go.th


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6800 | 0 2430 6998
โทรสาร : 0 2644 7136
อีเมล : webmaster@oie.go.th
เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2253 0561 | 0 2207 2700
โทรสาร : 0 2252 6582 | 0 2253 4086
อีเมล : contact@ieat.mail.go.th
เว็บไซต์: http://www.ieat.go.th


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6981
เว็บไซต์ : http://om1.industry.go.th


สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Office of Industrial Affairs
Royal Thai Embassy
ที่อยู่ : 4-9-9 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150
โทรศัพท์ : (03)-3478-6455
โทรสาร : (03)-3478-3840
อีเมล : rte-ind@cf7.so-net.ne.jp
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Thaioia.Tokyo


สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
Office of Industrial Affairs
Royal Thai Embassy
Cottagegasse 48
ที่อยู่ : 1180 Vienna, Austria
โทรศัพท์ : +43 (1) 478 5205
โทรสาร : +43 (1) 478 2907
อีเมล : thaiind.vienna@gmail.com
เว็บไซต์ : https://thaiindustrialoffice.wordpress.com