คุณกำลังมองหาอะไร?

หน่วยงานระดับกรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6990
โทรสาร : 0 2430 6991
เว็บไซต์ : http://ops.industry.go.th


กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6993 | 0 2430 6300
โทรสาร : 0 2430 6300 ต่อ 1079
อีเมล : pr@diw.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://www.diw.go.th


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6994 | 0 2430 6860
โทรสาร : 0 2354 3299
อีเมล : webmaster@dip.go.th
เว็บไซต์ : https://www.dip.go.th


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
ที่อยู่ : 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ : 0 2430 6995 | 0 2430 6835
โทรสาร : 0 2644 8746
อีเมล : pr@dpim.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dpim.go.th


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6996 | 0 2430 6810
โทรสาร : 0 2354 1651
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
เว็บไซต์ : http://www.ocsb.go.th


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6997 | 0 2430 6815
อีเมล : webmaster@tisi.mail.go.th 
เว็บไซต์ : http://www.tisi.go.th


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6800 | 0 2430 6998
โทรสาร : 0 2644 7136
อีเมล : webmaster@oie.go.th
เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th


 

betflix betflik betflix88