คุณกำลังมองหาอะไร?

หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2430-6981
เว็บไซต์: http://om1.industry.go.th

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทร. 0-2430-6990
โทรสาร. 02 202 3048
เว็บไซต์ : http://ops.industry.go.th

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2430-6993
โทรสาร. 66-(02)-354-3390
email: pr@diw.mail.go.th
เว็บไซต์ : https://www.diw.go.th/

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2430-6994
โทรสาร. 02-354-3299
email: webmaster@dip.go.th
เว็บไซต์ : https://www.dip.go.th/th

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทร. 0-2430-6995
โทรสาร. 0-2644-8746

email: pr@dpim.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dpim.go.th

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2430-6996
โทรสาร : 0-2354-1651
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
เว็บไซต์ : http://www.ocsb.go.th/

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่อยู่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2430-6997
E-mail: 
เว็บไซต์ : http://www.tisi.go.th/

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่อยู่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2430 6800 , 0 2430 6998
โทรสาร 0 2644 7136

E-mail: webmaster@oie.go.th
เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th/

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: 02-253-0561
Call Center: 02-207-2700
Fax: 02 2526582, 02 2534086
E-mail: investment.1@ieat.mail.go.th , contact@ieat.mail.go.th
เว็บไซต์: http://www.ieat.go.th/

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Office of Industrial Affairs
Royal Thai Embassy
4-9-9 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150
Tel: (03)-3478-6455
Fax: (03)-3478-3840
Email: rte-ind@cf7.so-net.ne.jp
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Thaioia.Tokyo/

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
Office of Industrial Affairs
Royal Thai Embassy
Cottagegasse 48
1180 Vienna, Austria
Tel.: +43 (1) 478 5205
Fax: +43 (1) 478 2907
Email: thaiind.vienna@gmail.com
เว็บไซต์ https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/