คุณกำลังมองหาอะไร?

Data Lake

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

          กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (Data Lake) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม และยังเป็นการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึง การจัดให้มีข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) สำหรับให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ นำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนภาคธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

betflix betflik betflix88