คุณกำลังมองหาอะไร?

สถาบันเครือข่าย

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

ที่อยู่ : ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : (662) 6195500
โทรสาร : (662) 6198100
อีเมล : info@ftpi.or.th
เว็บไซต์ : http://www.ftpi.or.th/

 

สถาบันไทย-เยอรมัน

 

สถาบันไทย-เยอรมัน
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-215033-39, 033-266040-44
โทรสาร : 033-266047
ลูกค้าสัมพันธ์ : 061-825-1028
อีเมล์ : crm_dept@tgi.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.tgi.or.th/

 

สถาบันอาหาร

 

ที่อยู่ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2886-8088
โทรสาร : 0-2886-8106-7
เว็บไซต์ : www.nfi.or.th.com

 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02 713 5492-9
ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ ext 512
ห้องสมุด ext 700
ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ext 400, 711
ที่ปรึกษาสิ่งทอ ext 205, 731
อีเมล์ : info@thaitextile.org
เฟสบุค : www.facebook.com/thaitextile
เว็บไซต์ : http://www.thaitextile.org/

 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 

ที่อยู่ :สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
เลขที่ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0-2617-1727-36
โทรสาร : 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9
อีเมล์ : webmaster@masci.or.th
เว็บไซต์ : http://masci.or.th/

 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-105-4778
โทรสาร 02-564-2737
Email : info@ismed.or.th
เว็บไซต์ : http://www.ismed.or.th/

 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-713-6290-2 ,02-713-6547-50 ,02-7124402-7
โทรสาร : 02-713-6293 , 02-713-6550
อีเมล : info@isit.or.th
เว็บไซต์ : http://www.isit.or.th/

 

สถาบันพลาสติก

 

ที่อยู่ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2391 5340-3
โทรสาร : 0 2712 3341
อีเมล : info@thaiplastics.org
เว็บไซต์ : http://www.thaiplastics.org/

 

สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

 

ที่อยู่ : เลขที่ 57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถ.พระสุเมรุ (บางลำภู) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-22820501
โทรสาร : 0-22820502
เว็บไซต์ : http://www.cit.or.th/

 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

ที่อยู่ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 เลขที่ 57 ถนน พระสุเมรุ(บางลำภู)
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-280-7272
โทรสาร : 02-280-7277
เว็บไซต์ : http://www.thaieei.com/2013/th/

 

สถาบันยานยนต์

 

ที่อยู่ : สถาบันยานยนต์ สาขา กล้วยน้ำไท
ชั้น3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซอย ตรีมิตร กล้วยน้ำไท
ถนน พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-2414
โทรสาร : 02-2712-2415
เว็บไซต์ : http://www.thaiauto.or.th/2012/th/

betflix betflik betflix88