คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง

พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

Hero Hero Hero Hero

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อีเมล
:
เบอร์โทร
:
0 2430 6981

นายธีระยุทธ วานิชชัง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

อีเมล
:
เบอร์โทร
:
0 2430 6981

นายสุชาติ ไตรแสงสุริยะ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

อีเมล
:
เบอร์โทร
:
0 2430 6981

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อีเมล
:
เบอร์โทร
:
0 2430 6981
ตำแหน่งปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม