คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง

พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม