คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม