คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม