คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน

นายสุรพล ชามาตย์
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม