คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม