คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

นายวีริศ อัมระปาล
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย