คุณกำลังมองหาอะไร?

พันธกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

พ.ศ. 2566 - 2570

 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem)
เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
 
3. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
 
4. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อยกระดับ
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

betflixสล็อตเว็บตรง