Smart House ‘บ้านอัจฉริยะ ระบบควบคุมการทำงานอย่างเบ็ดเสร็จ ตอบสนองไลฟ์สไตล์มนุษย์ยุคไอที'

 

shutterstock 327228632 Converted

 

การนำเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตมาสร้างระบบการจัดการพลังงานในที่พักอาศัยกำลังเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน

แนวคิดดังกล่าว ได้ถูกนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม โดยค่ายรถยนต์โตโยต้า ร่วมมือกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นพัฒนา Toyota Ecoful Town ณ เมืองโตโยต้า เขตไอจิ ประเทศญี่ปุ่น  จำลองเมืองเพื่อนำเสนอแนวคิดการดำรงชีวิตควบคู่ไปกับการใช้พลังงานสะอาด ผสมผสานการใช้พลังงานระหว่าง รถยนต์ คน และที่อยู่อาศัย ซึ่งก็คือ Smart House เป็นเหมือนบ้านปกติทั่วไป แต่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์ที่ติดบนหลังคา  ควบคุมโดยระบบ HEMS หรือ Home Energy Management System  กำกับการทำงานในบ้าน เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น  อีกทั้งยังสามารถแสดงรายละเอียดและคำนวณการใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละวัน

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมต้นแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society Model District Toyota) จึงบูรณาการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างเมืองในอนาคต สะท้อนความตั้งใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านอัจฉริยะ (Smart House) จัดแสดงรูปแบบการใช้ชีวิตภายในบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในแต่ละวันใช้ไม่หมด สามารถขายต่อให้การไฟฟ้าญี่ปุ่นได้ และไฟฟ้าที่ผลิตเองใช้ไม่พอก็สามารถใช้จากการไฟฟ้าได้เช่นกัน

Toyota Ecoful Town มุ่งเน้นกิจกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน บ้านอัจฉริยะ (Toyota Smart House) วางระบบประหยัดพลังงานเต็มรูปแบบ ควบคุมการใช้ไฟฟ้า ในจุดที่ไม่จำเป็น ออกแบบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 20 กิโลวัตต์ สามารถนำมาใช้กับรถยนต์ไฮบริด และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในบ้านได้  อีกทั้งยังมีการติดตั้งจออัตโนมัติแสดงข้อมูลการคำนวณการใช้ไฟฟ้าแต่ละวัน และการใช้ไฟในแต่ละจุดภายในบ้าน

นอกจากนี้ ยังมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟสำรองไว้ใช้ยามจำเป็น  สร้างระบบจัดสรรการใช้พลังงานอย่างสมบูรณ์แบบภายในบ้าน  โดยผ่านระบบ HEMS (Home Energy Management System) และ EDMS (Energy Data Management System) ที่พัฒนาชุดโปรแกรมเพื่อรองรับการควบคุมและตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตนเอง เพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน สามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม Smart House นี้ยังสามารถเป็นต้นแบบ ต่อยอดการอำนวยความสะดวกสบายไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่อาศัยระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านตนเอง รวมถึงการดูแลความปลอดภัยต่างๆ ทั้งแสงสว่าง อุณหภูมิความชื้น ระบบเปิดปิด รวมถึงฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ อาทิเช่น ระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบการให้อาหารสัตว์เลี้ยง การเปิดปิดหน้าต่างประตู ฯลฯ  โดยสั่งงานผ่าน Web application เพื่อช่วยเหลือการควบคุมและตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตนเองได้อย่างง่ายๆ ซึ่งถือได้ว่าจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตให้ต่างไปจากเดิมเลยทีเดียว

อ้างอิงที่มาข้อมูล

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=article-3728            

https://xn--homeautomation-jn6b60ajf.blogspot.com/

http://www.arm.co.th/Knowledge.aspx?id=2            

http://www.scimath.org/file/upload/1/1868_1.pdf